Naše pracoviště

DDM Jindřichův Hradec, Růžová 10

DDM Dačice, Antonínská 85/II

DDM Třeboň, Na sadech 4

+420 384 361 196

info@ddmjh.cz

Novinky

01.06.2020 Mitkamjit.cz - web, domečků se spoustou nápadů...


V tlačítkách jsou odkazy na weby mitkamjit.cz, kde jsou aktivity našich domečků v době karantény...


 

13.02.2020 Přihlášení do klientského centra

Jindřichův Hradec

Pravidla Baby klubu

22.05.2019 Každý náš kroužek má svá pravidla a podmínky. v tomto článku naleznete ta, která provází náš hradecký Baby klub.

Filozofie Baby klubu

22.05.2019 Filozofií Baby klubu je vytvářet dětem podnětné a motivující prostředí pro zdravý tělesný a duševní rozvoj, pro radostné prožívání dětství. Vycházíme z poznatků moderní pedagogiky a psychologie batolecího a předškolního věku, snažíme se přiblížit současné rodině vytvářením prostředí, metodami i výchovně vzdělávací činností.

Program Baby klubu

22.05.2019 Baby klub se koná vždy ve středu a ve čtvrtek od 9:00 a je členěn na tři části. Více po otevření tohoto úvodu.