Kontakty na jednotlivé pracovníky

Oddělení estetiky Jindřichův Hradec

Aneta Mitasová

Aneta Mitasová

Vedoucí oddělení estetiky

mitasova@ddmjh.cz 384 361 196 725 763 193

Přírodovědné oddělení Jindřichův Hradec

Kateřina Hadravová

Vedoucí přírodovědného oddělení

hadravova@ddmjh.cz 384 361 196 725 763 185

Oddělení tělovýchovy a sportu JH

Vladimír Šelong

Vedoucí oddělení tělovýchovy a sportu, statutární zástupce

selong@ddmjh.cz 384 361 196 725 763 191

Taneční oddělení Jindřichův Hradec

Malina Procházková

Vedoucí tanečního oddělení

jarmila.prochazkova@ddmjh.cz 384 361 196 725 763 195

Šárka Sasínová (Zborovská)

Pedagog

sasinova@ddmjh.cz 384 361 196

Oddělení keramiky Jindřichův Hradec

Eva Hiršová

Oddělení keramiky, vaření, mzdová účetní

info@ddmjh.cz 384 361 196 725 763 187

Oddělení techniky Jindřichův Hradec

Miroslav Rod

Vedoucí oddělení techniky

rod@ddmjh.cz 725 763 192
Radek Šťastný

Radek Šťastný

Pedagog

stastny@ddmjh.cz 728 275 033

Oddělení dopravní výchovy J.Hradec

Šárka Vojtíšková

Vedoucí dopravního oddělení

vojtiskova@ddmjh.cz 384 361 196 725 763 194

Odd. hudební, sport. a pohyb. Dačice

Dana Syrovátková

Vedoucí odd. hudebního, sportovního a pohybového Dačice

syrovatkova@ddmjh.cz 724 078 677

Odd. výtvarné, taneční a tech. Dačice

Jaromíra Bačáková

Vedoucí pracoviště Dačice

bacakova@ddmjh.cz 602 125 597

Ekonomický úsek, správa DDM J.Hradec

Milan Karas

správce webu, školník, doprava

karas@ddmjh.cz 384 3611 96 602 160 861
Marie Kadlecová

Marie Kadlecová

účetní

kadlecova@ddmjh.cz 384 361 196 724 768 941

Šárka Havlíčková

Administrativa a ubytování

havlickova@ddmjh.cz 384 361 196 725 763 188

Taneční oddělení Třeboň

Lucie Hercová

Vedoucí tanečního odd. Třeboň, koordinátor Oddělení Chlum

hercova@ddmjh.cz 384 722 319 606 024 042

koordinátor pro Oddělení Chlum u Třeboně

Sport., jazyk. a technické odd. Třeboň

Iveta Brabcová

Vedoucí pracoviště Třeboň

brabcova@ddmjh.cz 384 722 319 606 600 188

Vedoucí sportovního, technického a jazykového oddělení

Oddělení přír., hudeb. a výtvarné Třeboň

Vendulka Pekařová

Vedení oddělení přírody, hudebního a výtvarného Třeboň

pekarova@ddmjh.cz 384 722 319 725 763 196