Ubytování

  
Dům dětí a mládeže nabízí ve svých turistických základnách ubytování a to hned na několika úrovních. Je možné vybírat jednotlivé chaty či celou budovu s kompletním zázemím v Radíkově v srdci České Kanady nebo ubytování v areálu Tokániště nedaleko rakouských hranic poblíž obce Rapšach, kde je možné nejen sportovní vyžití přímo v areálu. Další informace včetně mapy míst, cen a kalendářů obsazenosti neleznete v samostatných záložkách. 


V souvislosti se situací kolem Covid 19 vzniká nyní (jaro 2021) spoustu dotazů na podmínky ubytování o dovolené v našich zařízeních. Proto dále uvádíme pravidla a doporučení aktualizovaná k 31.5.2021:

Poskytovat ubytovací služby je možné všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z následujících podmínek (toto neplatí pro děti do 6 let):

Nemá žádné příznaky onemocnění a splňuje jednu z následujících podmínek:
  1. absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem
  2. absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem
  3. prošel alespoň první dávkou očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní
  4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

Prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

Doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

Podstoupí preventivní antigenní samotest při vstupu do provozovny s negativním výsledkem.

Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem.

Ubytovací služby mohou být kromě těchto osob poskytnuty také následujícím osobám:

Těm, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa.
Těm, kteří nemají jiné bydliště na území ČR a jejichž ubytování bylo zahájeno před 24.5.2021.
Těm, kteří jsou v bytové nouzi a kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek (obec, kraj...).

V ubytovacích zařízeních, je nutné mít ve všech společných prostorách nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu. Při ubytování dodržujte zvýšená hygienická pravidla a, pokud je to možné, zdržujte se převážně ve svém hotelovém pokoji. ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (respirátory třídy FFP2 / KN 95, nanorouška apod.)

Provozovatel navíc musí zajistit splnění těchto podmínek:

Při vstupu i ve vnitřní části provozovny musí být pro zákazníky zajištěna možnost si vydezinfikovat ruce. Dezinfekce musí být také umístěna u často dotýkaných ploch (kliky, zábradlí, madla, vypínače), aby si zákazníci i zaměstnanci mohli ruce pravidelně dezinfikovat.
Provozovatel zajistí pravidelnou dezinfekci často dotýkaných ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače).

Rovněž je důležité věnovat zvýšenou péči úklidu pokojů a nakládání s ručníky a lůžkovinami. Tím se výrazně sníží riziko nákazy (jak pro ubytované, tak zaměstnance). A o to dříve se budeme moci navrátit do hotelů ve volnějším provozu.

Restaurace v ubytovacích zařízeních mají stejné podmínky jako ostatní stravovací zařízení.