Tokániště

Turistická základna Tokániště vznikla před řadou let převzetím celého areálu od armády, kdy původní určení byla příhraniční vojenská rota. řadou oprav a úprav se zde vybudovala samostatná základna, která v letních měsících po vybudování stanového městečka slouží dětem pro letní tábory. 

Základna je samozřejmě vybavena pokoji ve zděných objektech, klubovnami, venkovním tenisovým hřištěm, lezeckou stěnou a bazénem. Celý objekt je umístěn v lesích blízko rakouských hranic a je možné podnikat cyklovýlety do širokého okolí. 

V závěru této informace je uvedeno ještě jedno místo možného ubytování. Je jím nedaleký objekt bývalé vojenské střelnice, který je možné využít pouze v létě v postavených stanech současně s budovou, kde je kuchyně a klubovna a samozřejmě pouze tehdy, když neprobíhají letní dětské tábory. 

První informací pro případného návštěvníka je mapa a tu vidíte pod tímto textem. Dále následují ceny za ubytování a využití tohoto místa. 


 
 
Ubytování na Tokáništi lze poskytnout celoročně pouze pro skupiny. Výjimkou jsou letní měsíce, kdy je postaveno stanové městečko a pokud neprobíhá letní tábor pro děti, je možné využít i tuto službu. V budově je celkem 44 míst k ubytování. 
 
 
Cena lůžka v budově - 260,00 Kč/den, cena zahrnuje celodenní  využívání  sportovního zařízení v areálu (bazén v letních měsících)  a víceúčelové sportovní hřiště.
 
Cena lůžka v budově - 230,00 Kč/den, bez využívání sportovního zařízení a bazénu. 

Chata – finský domek                              800,00 Kč/den

Pronájem základnové kuchyně               800,00 Kč/den
 
Cena za lůžko - stan                                100,00 Kč/den
( v letních měsících )

 
Obsazenost jednotlivých typů ubytování na Tokáništi vidíte v následujícím kalendáři.

Ubytování si můžete sjednat u paní Havlíčkové tel. 725 763 188, mail: havlickova@ddmjh.cz. Telefonujte prosím v běžné pracovní době. Cena ubytování  a užívání budovy turistické základny Střelnice -  termín červenec  -  srpen -  za lůžko – stan - 100,00 Kč/den +  služby -  spotřeba  el. energie - dle odečtu.
 
Ubytování si můžete sjednat u paní Havlíčkové tel. 725 763 188, mail: havlickova@ddmjh.cz. Telefonujte prosím v běžné pracovní době.