Nový přírodovědný kroužek!

Nový přírodovědný kroužek!

Nový přírodovědný kroužek!

15.09.2021


Nový přírodovědný kroužek:
Poznej přírodu!
ST 16:00 – 17:00
Vedoucí: Jakub Rybka

Přírodovědný kroužek pro pokročilé! 

U zvířat v DDM a na venkovních vycházkách si ukážeme základní fungování přírody, vztahy mezi živými tvory a naučíme se poznat přírodu kolem nás. Samozřejmě si budeme povídat také o tom, jak přírodu chránit a pečovat o ni.
 
Více info na ww.ddmjh.cz

Zpět