Naše pracoviště

DDM Jindřichův Hradec, Růžová 10

DDM Dačice, Antonínská 85/II

DDM Třeboň, Na sadech 4

+420 384 361 196

info@ddmjh.cz

Novinky

01.06.2020 Mitkamjit.cz - web, domečků se spoustou nápadů...


V tlačítkách jsou odkazy na weby mitkamjit.cz, kde jsou aktivity našich domečků v době karantény...


 

13.02.2020 Přihlášení do klientského centra

Hygienicko-protiepidemická opatření pro letní tábory 2020

27.05.2020

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU INFEKCE COVID - 19 BUDE AKCE UKONČENA!!!
 
Zajištění ochrany zdraví účastníků akce
Zvláštní důraz bude kladen na provedení zdravotní prohlídky u dětí při nástupu na LT.
Prosíme o zvážení účasti dítěte na letním táboře za stávajících podmínek s ohledem ke zdraví daného dítěte.
 
Režimová opatření
Po zkušenostech z minulých let sjednocujeme dopravu dětí na táborové základny a nebudeme zajišťovat hromadnou dopravu, je tedy nutné zajistit dopravu dítěte na místo konání tábora a zpět samostatně.
Pohyb účastníků bude omezen pouze na oblast areálu tábora a volné přírody.
Návštěvy rodičů budou zakázány.
Nošení roušek bude upřesněno dle aktuální epidemiologické situace a v návaznosti na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.
 
Potvrzení o bezinfekčnosti
Dítě bude dokládat potvrzení o bezinfekčnosti v souladu s § 9 zákona o ochraně veřejného zdraví, které bude součástí podrobných propozic na LT. Nesmí být starší než jeden den (rozhodné datum je den přijetí na akci).
 
Lékařské potvrzení
Podle opatření Ministerstva zdravotnictví je třeba nechat pro děti vystavit posudek o zdravotní způsobilosti v letošním roce (2020), nevyužít tedy zákonem danou dvouletou platnost posudku. 
 
Pokud jste doposud nedoložili papírovou přihlášku na LT, GDPR a letošní lékařský posudek, učiňte tak nejpozději do 12. června 2020.