Jindřichův Hradec Třeboň Dačice

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třeboň > Baby klub

Baby klub TŘEBOŇ

Filozofií Baby klubu je vytvářet dětem podnětné a motivující prostředí pro zdravý tělesný a duševní rozvoj, pro radostné prožívání dětství. Vycházíme z poznatků moderní pedagogiky a psychologie batolecího a předškolního věku, snažíme se přiblížit současné rodině vytvářením prostředí, metodami i výchovně vzdělávací činností.

    IMG_1087.JPG IMG_1047.JPG IMG_1100.JPG

 

Prostorové a programové vybavení baby klubu:

Baby klub se odehrává v prostorách DDM Třeboň, Na Sadech 4. Rodiče s dětmi využívají k činnosti tělocvičnu, sál a výtvarné dílny.

Program BABY KLUBU

  • STŘEDA 9.30 – 10.30 – MAMI, TATI POJĎ SI HRÁT (rezervace ZDE)
  • PÁTEK 10.00 – 12.00 – BABY CLUB

 

MAMI, TATI POJĎ SI HRÁT

Cvičení probíhá za účasti rodiče. Hlavním cílem je rozvíjet nejzákladnější pohybové návyky, podpořit koordinaci celého těla, rovnováhu, jemnou motoriku, rozvoj chůze, běhu a překonávání menších překážek.

Děti postupně získávají nové dovednosti, zdokonalují se a přidávají další.

K tomu využíváme různé pomůcky, které obměňujeme – míčky, padák, švihadla, velké míče aj.

Každá lekce začíná přivítáním se písničkou a rozhýbáním celého těla. Následuje blok pohybových říkanek a písniček, kde si děti osvojují rytmus a koordinaci celého těla. Přínosem je i zdokonalení se v jazykové dovednosti při zpěvu.

V závěrečné části je postavená jednoduchá překážková dráha, kde děti s pomocí rodičů překonávají různě obtížné překážky.

 

BABY CLUB

Program je rozdělen do několika částí:

  • Pohybová
  • Výtvarná a pracovní
  • Volná hra

POHYBOVÁ ČÁST

Pohybová část probíhá v tělocvičně, kde při říkankách, tanečkách a pohybových hrách rozvíjí pohybové návyky, rozvíjí koordinaci celého těla, rovnováhu, jemnou motoriku, chůzi, běh a překonávání menších překážek. Během cvičení využíváme hračky, míčky, padák, lavičky a další pomůcky.

VÝTVARNÁ ČÁST

Výtvarná a pracovní část obsahuje jednoduché techniky, kde se děti seznamují pod vedením rodiče s malováním, kreslením, lepením, tiskáním modelováním. K činnosti využíváme různé materiály. Témata jsou volena v návaznosti s ročním obdobím, svátky, pohádkovými postavami, zvířátky apod.

VOLNÁ HRA

Po skončení organizované činnosti je pro děti v sále DDM připravena herna s hračkami, skluzavkou, stavebnicemi a jinými dětskými lákadly, kde si mohou volně hrát.