Jindřichův Hradec Třeboň Dačice

Fulltextové vyhledávání

Aktuality DDM J.Hradec

1. 6. 2017 Provozní doba

5. 9. 2017 Nové jazykové kroužky

3. 10. 2017 Sportovní kroužek - Stolní tenis

 

Aktuality střediska v Třeboni

7. 10. 2017 TŘEBOŇSKÁ 12 aneb s DDM kolem Světa

14. 10. 2017 DRAKIÁDA

   

DDM Jindřichův Hradec

Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č.Budějovice.
Dům dětí zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační a táborové akce, zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby, včetně otevřené nabídky příležitostních a spontánních činností.
Podílí se na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a mládeže.

Adresa a kontakt na vedení organizace


Aktuality střediska v Třeboni

Kalendář akcí