Jindřichův Hradec Třeboň Dačice

Fulltextové vyhledávání

Aktuality DDM J.Hradec

5. 9. 2017 Nové jazykové kroužky

17. 10. 2017 Pozvánka na přednášku

21. 10. 2017 Velká DRAKYÁDA

 

Aktuality střediska v Třeboni

26. 10. 2017 PODZIMNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA

3. 11. 2017 PYŽAMOVÁ PÁRTY s přespáním na DDM

11. 11. 2017 KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ - VÁNOCE

 

Aktuality střediska v Dačicích

18. 10. 2017 PODZIMNÍ DÍLNIČKA V BABY CLUBU

26. 10. 2017 PODZIMNÍČKOVA VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI

 

DDM Jindřichův Hradec

Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č.Budějovice.
Dům dětí zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační a táborové akce, zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby, včetně otevřené nabídky příležitostních a spontánních činností.
Podílí se na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a mládeže.

Adresa a kontakt na vedení organizace


Kalendář akcí